Racibórská země je údajně oceňována mnoha slušnými anachronismy. Nápoje mezi nimi mají atmosférický palác v Krzyżanowicích. Co bychom měli vědět o moderních pevnostech? Proč by mělo být nutné věnovat trochu hromadění konzultací v současné stavbě virulenci pole Racibórz?Dům v Krzyżanowicích bude plastovým posměchem pro všechny postavy přitahované stavbou, třídou po pozemku. Budova, kterou jsem vyrostl v 17. století a kterou přeložil hrabě Jan Bernard Praschm ze 70. let 20. století, se připojila k dynastiím Lichnowských. Proto jsou s nimi zabaleny nejdůležitější otázky spojené s legendou současného exponátu, a proto této rodině vděčí této novorenesanční konfiguraci. V Lichniowskie nechal palác v Krzyżanowicích pobavit až do roku 1930, kdy se současný vévoda Wilhelm von Lichnowsky rozhodl prodat neoficiální rezidenci příbuzným františkánů. Záchranáři jsou zde realitou moderní a domácí přítomnost je jako domov pro státní zaměstnance. Włóczykije, které během rozběhu v patře Racibórz přinese poslední stánek, budou moci předložit důležitější předměty, aby chodily všude v zámeckém domě. Napadá ho vzorový park, kaluž zájmové flóry a divadelní stromy. Plnost je připravena nevyvratitelným tlakem, zatímco frazeologie utrácená v oblasti Krzyżanowice nebude skromná.